มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (เพิ่มเติม)

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมและประสานงานโครงการ ฯ ตำบลแม่สลองใน

โดยผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 20 เมษายน 2564  เวลา 08.30-10.00 น.

: