มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (เพิ่มเติม)

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

โดยผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง สำหรับผู้ที่ประสงค์ที่จะสัมภาษณ์แบบออนไลน์ สามารถกรอกรายละเอียดตาม QR Code ทั้งนี้จะมีการสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

QR Code แจ้งความประสงค์สัมภาษณ์ออนไลน์

: