ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรม โครงการอังกฤษพิชิต TOEIC ปีที่ 7 (เรียนออนไลน์)

Categories: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน อบรมสัมมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอังกฤษพิชิต TOEIC ปีที่ 7 เรียนออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live (กลุ่มเฟสบุ๊คส่วนตัว) ระหว่างวันที่ วันที่ 27, 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 6, 7, 13 มีนาคม 2564 (วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.)

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจ  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต่อท่าน  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail : academic.cas@mfu.ac.th 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ
โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8035
LINE ID : academic.mfu
 

                    สมัครออนไลน์     ตรวจสอบรายชื่อ                    

เอกสารดาวน์โหลด

 

 

  

 

: