มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากระทรวงการคลัง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 4378 ระดับ 2
ในสาขาอุตสาหกรรม และ สาขาการบริหารและพัฒนาองค์กร

          ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดได้รับงานจ้างเป็นที่ปรึกษาในสาขาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนไว้ โปรดแจ้งมายังศูนย์บริการวิชาการ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการขอขึ้นทะเบียนในสาขาดังกล่าว ต่อไป ผู้ประสานงาน คุณปิยดา ธนัญชัย โทร 053-917897 ต่อ 8053 โทรศัพท์มือถือ 093-6962698 E-mail : piyada.tha@mfu.ac.th

ลิงก์เว็บไซต์ข้อมูลที่ปรึกษา
 

 

ประกาศข่าว: