ศูนย์บริการวิชาการ ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องแม่ข้าวต้ม อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ท่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายด้านบริการวิชาการ ในการจัดทำแผนงานบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป

ประกาศข่าว: