ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โบทูลินั่ม ท็อกซินและการฉีดใต้ผิว ขั้นสูง"

Categories: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โบทูลินั่ม ท็อกซินและการฉีดใต้ผิว ขั้นสูง “Advance Botulinum Toxin and Intradermal Injection” (Hands on) ในวันที่ 9 มิถุนายน เวลา 09.00 -12.00 น. ณ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการฉีดโบท็อกซ์ (Botox) ได้ถูกต้อง และปลอดภัย นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 19,000 บาท ต่อท่าน (รับจำนวนจำกัด เพียง 10 ท่านเท่านั้น) ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

 สมัครออนไลน์     ตรวจสอบรายชื่อ

: