ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การฉีดฟิลเลอร์ขั้นสูง

Categories: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฉีดฟิลเลอร์ขั้นสูง Advance Fillers and Complication" (Hands on)ในวันที่ 9 มิถุนายน เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการการฉีดฟิลเลอร์ขั้นสูงได้ถูกต้อง นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 19,000 บาท ต่อท่าน (รับจำนวนจำกัด เพียง 10 ท่านเท่านั้น) ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

 สมัครออนไลน์     ตรวจสอบรายชื่อ

: