ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพให้เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่อสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล/อำเภอ (CDCU)

Categories: บริการวิชาการ บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอบรม "โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่อสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล/อำเภอ (CDCU)"  ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563   ( เลื่อนการจัดกิจกรรม )  ณ ห้อง E4A-518 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล/อำเภอ พัฒนาองค์ความรู้และแนวทางในการปฎิบัติงานงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ รวมถึงเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับหน่วยงานต่าง ๆ นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3.500 บาท ต่อท่าน  ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการ ชําระเงิน ภายในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

สมัครออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อ


เอกสารดาวน์โหลด

 

: