สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรมผู้นำการออกกำลังกาย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ณ เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ปวงน้อย นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
          อาจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย โดยเฉพาะการเต้นแอโรบิค และการออกกำลังกายโดยโยคะ ซึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมของทุกเพศทุกวัย ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และให้ผลที่คุ้มค่าต่อสุขภาพอย่างยิ่ง อันเป็นนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนที่ควรส่งเสริมซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และยังเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในเขตพื้นที่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย
          การจัดอบรมในครั้งนี้มี ผู้นำชุมชน และประชาชนในเทศบาลท่าสุด กว่า 57 คนเข้าร่วมโครงการ
 

ประกาศข่าว: