สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมการดูแลเด็กพิเศษในสถานการณ์ฉุกเ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการ “การดูแลเด็กพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์(ภาวะชัก)”  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์คามิลเลียนแอนด์โซเชียลเซนเตอร์  ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี คุณพ่อเอกชัย ผลวารี จิตตาภิบาล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

          อาจารย์กนกทิพย์ สว่างใจธรรม อาจารย์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า ภาวะชักในเด็กพิเศษเป็นภาวะวิกฤตทางการแพทย์ที่เกิดจากเซลล์สมองปล่อยคลื่นไฟฟ้าออกมามากผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุของการทุพลภาพ ทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ จึงเห็นได้ว่าโรคลมชัก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากเป็นโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน การดูแลเบื้องต้นที่ถูกต้องจะช่วยลดความพิการและความรุนแรงของความบกพร่องและลดความเสี่ยงต่อความทุพพลภาพ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เด็กพิเศษที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง กว่า 38 คน
 

ประกาศข่าว: