ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

           วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเบื้องต้น(ขี้ผึ้งสมุนไพรและพิมเสนน้ำ)” ณ ห้อง 532 อาคารปรีคลินิค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
          ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย เปิดเผยว่า การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของแรงงานในชุมชนให้สามารถนำสมุนไพรไทยไปต่อยอดพัฒนาเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย เป็นการเพิ่มคุณค่าพืชสมุนไพรไทยให้มีมูลค่ามากขึ้น ซึ่งประชาชนสามารถใช้เป็นทางเลือกในการรักษาโรคหรือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ตนเองและครอบครัวได้
          โครงการนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลท่าสุด และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน

ประกาศข่าว: