ขอเชิญข้าราชการ เข้าร่วมอบรมเพื่่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประสานงานประจำคณะ (Liaison officer)

หมวดหมู่ข่าว: โครงการรับจ้าง
ประกาศข่าว: