สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมการผลิตเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับนวด

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค ร่วมกับ ศุนย์บริการวิชาการ จัดโครงการ การอบรมการผลิตเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับนวด " ตำรับน้ำมันนวด สเปรย์ดับกลิ่นเท้า และสปาบอล" ณ ห้องเรียนสาขาเทคโนโลยีความงาม อาคารสำนักวิชา 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ได้รับการเปิดเผยจาก อาจารย์ ดร.มยุรมาศ วิไล หัวหน้าโครงการว่า การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางประเภทนวด สำหรับเใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดสู่การทำเป็นอาชีพเสริม รวมถึงเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท่าสุด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการว่า 30 คน 

ประกาศข่าว: