มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดทำคลิปสั้น ซี่รีย์ "หมอกควัน"

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

วันที่ 10 มีนาคม 2566

มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท ร่วมกับ ศูนย์ศึกษา วิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำคลิปนำเสนอความสำคัญของหน่วยงานที่จัดตั้งเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในทุกปี โดยปัญหาหมอกควันได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของทุกวัยในเขตภาคเหนือ โดยจัดทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นจำนวน 4 ตอน สามารถติดตามดูคลิปทั้งหมดได้ทาง Youtube Chanal : CASMFU และ Facebook : CASMFU

 

 |   |  0 ครั้ง