ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต สำหรับบุคลากรทางการศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ในระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หัวข้อการอบรม:

  • ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในวัยรุ่น วัยเรียน
  • รู้ได้อย่างไรว่าเด็กมีปัญหาพัฒนาการ
  • คัดกรองปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมในเด็กไม่ยาก หากเข้าใจอาการ
  • ทักษะที่จำเป็นในการป้องกันและช่วยเหลือเด็ก ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต และการส่งต่อ
  • การสื่อสารเชิงบวก
  • การปรึกษาเบื้องต้น: ทักษะและเทคนิคที่ใช้
  • ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษาเบื้องต้น

รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://shorturl.asia/er7So

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ (ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ)

โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8041-4

E-mail: special.cas@mfu.ac.th

 |   |  20 ครั้ง