สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับกลุ่มบอร์ดเกมส์เชียงราย จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้สิทธิมนุษยชนแก่เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกลุ่มบอร์ดเกมส์เชียงราย ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้สิทธิมนุษยชนแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดกิจกรรม

บรรยายให้ความรู้โดย คุณสุธาวี จอประเสริฐกุล กลุ่มบอร์ดเกมส์เชียงราย ทีมอาจารย์ นักวิจัยศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ และนักศึกษาสำนักวิชานวัตกรรมสังคม โดยแยกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 “เสียงเรียกร้องสิทธิของเด็ก = สิทธิมนุษยชน” โดย น.ส.ออมสิน บุญเลิศ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กิจกรรมที่ 2 “ร่างกายของฉันเป็นของฉัน” โดย น.ส.ออมสิน บุญเลิศ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว
กิจกรรมที่ 3 “กลั่นแกล้งและล้อเลียนไม่ใช่เรื่องตลก” โดย คุณสุธาวี จอประเสริฐกุล กลุ่มบอร์ดเกมส์เชียงราย
กิจกรรมที่ 4 “ความหลากหลายที่ไม่แตกต่าง” โดย น.ส.ออมสิน บุญเลิศ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ของโรงเรียนผาขวางวิทยา กว่า 51 คนเข้าร่วมกิจกรรม

 |   |  0 ครั้ง