สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมการจับคู่อาหารกับไวน์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักวิชาการจัดการ โดยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ การอบรมการทำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร เรื่อง การจับคู่อาหารกับไวน์ ณ ห้องปฏิบัติการครัวและห้องอาหาร ชั้น 4 อาคาร E-Park (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติจากคุณธีระ วีรวรรณ ซอมเมอลิเยร์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ของประเทศไทย มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับไวน์แต่ละชนิดที่จับคู่กับอาหารที่เสริฟในงานนี้ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากแขกผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดเชียงราย เช่น คุณกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา 

เข้าร่วมจำนวนมาก

          อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี  จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวว่า ในกิจกรรมครั้งนี้อาหารและการบริการมาจากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ที่ผ่านการเรียนรู้จากห้องเรียนและการปฏิบัติงานมาแล้ว แต่หากยังขาดประสบการณ์กับการให้บริการในรูปแบบร้านอาหาร สำนักวิชาต้องการให้นักศึกษาของเรามีความรู้และทักษะการประกอบอาหารไม่เพียงแต่เป็นการถ่ายทอดวิทยาการการประกอบอาหารในรูปแบบต่างๆเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง กระบวนการแปรรูปอาหารตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ เพื่อให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภค เพื่อให้ได้รับสุนทรียศาสตร์ในการรับประทานอาหารอย่างเต็มที่กิจกรรมครั้งนี้จึงนำเสนอเซตอาหารแบบฝรั่งโดยจับคู่กับไวน์แต่ละชนิด เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงบทบาทของอาหารและเครื่องดื่มที่จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี

ประกาศข่าว: