นิทรรศการ Re-Anthropocene ยุคมนุษย์สมัย พลิกฟื้น คืนสมดุล

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

เสียงเงียบที่มีพลัง ในผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่

...........................................................

เชิญมาพูดคุยกับผลงานศิลปะใน

“นิทรรศการ Re-Anthropocene ยุคมนุษย์สมัย พลิกฟื้น คืนสมดุล”

โดยกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่

โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

Studio 4 พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

...............................................................

ผลงานศิลปะได้ตั้งคำถามถึง ในยุคที่มนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนโลก ให้ก้าวไปสู่การทำลายตนเอง ทั้งทางสังคม จิตวิญญาณ สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม และการเอากลับคืนของธรรมชาติ สร้างยุคมนุษย์สมัยที่โกลาหล และวิกฤต

ดังนั้นโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ จึงพยายามพูดคุยกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสร้างผลงานศิลปะที่เป็นเสียงที่มีพลังที่เป็นปฏิบัติการทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนโลก ไปสู่ยุคมนุษย์สมัย พลิกฟื้น คืนสมดุล ทำให้ผลงานศิลปะเป็นแรงกระเพื่อมของคลื่นความคิดและการปฏิบัติไปสู่การหวนคืนต่อความสมดุล ระหว่างธรรมชาติ และวัฒนธรรม

..................................................................

ผลงานในนิทรรศการผู้ชมจะได้พูดคุยกับผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่เป็นเครื่องมือของคนรุ่นใหม่ ที่ใช้ขับเคลื่อนจิตวิญญาณของผู้คน ให้กลับมายังจุดที่สมดุลของวิถีมนุษย์ เสียงของความหลายหลายทางเพศและเพศสภาพ เสียงของธรรมชาติที่ก้าวบนคาร์บอนฟุตพริ้นท์  รูปแบบรอยท้าวของบรรพชน เสียงของคนที่ไม่ได้ยินเสียงที่มี ในงานศิลปะ ความเงียบในภาพของวิถีมนุษย์ที่กำลังเลือนหาย  ผลงานศิลปะที่แสดงนั้นไม่ใช่ภาพสะท้อนหรือแค่ภาพเล่าเรื่อง แต่นั่นคือเสียงร่วมสมัยในงานศิลปะ เป็นเสียงแห่งปฏิบัติการทางสังคม อยากให้ทุกคนช่วยส่งเสียงให้ดังขึ้นเพื่อสร้างโลกให้สมดุล และเท่าเทียมทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม

...................................................................

นิทรรศการศิลปะ

Re-Anthropocene ยุคมนุษย์สมัย พลิกฟื้น คืนสมดุล

จัดแสดงที่ Studio 4 พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565

ประกาศข่าว: