ด่วน!!  อบรมออนไลน์ พูดจีนได้ขายคล่อง ผ่านโปรแกรม ZOOM

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์


 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2565
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM


วันที่ 28-30 กันยายน และวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30-19.30 น.


 อัตราค่าลงทะเบียน 888 บาทต่อท่าน


 ท่านจะได้ฝึกทักษะ
-ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
-ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็เรียนได้
-เน้นการสื่อสารโต้ตอบภาษาจีนเป็นหลัก
-สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง เพื่อเพิ่มยอดขาย


สมัครได้ที่  bit.ly/3CnJxPY
เอกสารดาวน์โหลด bit.ly/3T0NsrU
ตรวจสอบรายชื่อ https://bit.ly/3ALWOBe


ปิดรับสมัครวันที่ 12 กันยายน 2565 
รับจำนวนจำกัด 25 ท่าน


ช่องทางการชำระเงิน 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์บริการวิชาการ) 
ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 672-0-11827-9
(สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM 
Internet/banking หรือ Mobile banking)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8033-4 (ดารุนันท์)

 

ประกาศข่าว: