ประกาศ !! ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ การประเมินและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันจันทร์ที่  5 กันยนยน 2565
ด่วน  
อบรมวันที่ 15-16 กันยายน  2565
เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร E- Park (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อัตราค่าลงทะเบียน 2,990 บาทต่อท่าน

Topic 
- Deteriorative reactions in foods
- Shelf-life of foods and influence of packaging material
- Demonstration of accelerated shelf-life evaluation using shelf-life chamber
- Technology for shelf-life extension: packaging, sterilization, HPP

สมัครได้ที่  bit.ly/3PdKY6i
เอกสารดาวน์โหลด  https://bit.ly/3QxanJJ
ตรวจสอบรายชื่อ  bit.ly/3PpBXHC

ปิดรับสมัครวันที่ 5 กันยายน 2565 
รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน

ช่องทางการชำระเงิน 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์บริการวิชาการ) 
ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 672-0-11827-9
(สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM 
Internet/banking หรือ Mobile banking)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8033-4 (ดารุนันท์)
Line ID: academic.mfu

 

 

 

: