ประกาศ !! รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้มารายงานตัวพร้อมขึ้นทะเบียนผู้เรียน ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี ชั้น 4 ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเพจเฟซบุ๊ก Buddhist Art MFU Line  เว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม: 
ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2565
bit.ly/3sSgONT

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 053-917897 ต่อ 8035, 8037 
Facebook : Buddhist Art MFU
Line Official Account : @314xnroh

: