เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ Gamification ในการฝึกฟื้นฟูศักยภาพสมองด้านทักษะการรู้คิด (Cognitive Skills) สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพุธที่ 1 มิถุนายน2565

รับฟรี!!  License สำหรับฝึกพัฒนาศักยภาพสมองบน Cloud เป็นเวลา 365 วัน

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่าน เท่านั้น

อบรมเชิงปฎิบัติการ วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565

รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

อัตราค่าลงทะเบียน    5,500 บาท ต่อท่าน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ และทักษะในการใช้ Gamificationในการฝึกฟื้นฟูศักยภาพสมอง

2. เพื่อให้สามารถใช้ Gamificationในการฝึกฟื้นฟูศักยภาพสมองด้านทักษะการรู้คิด (Cognitive Skills) ของเด็กและผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์การใช้ Gamificationในการฝึกฟื้นฟูศักยภาพสมองด้านทักษะการรู้คิด (Cognitive Skills) ของเด็กและผู้สูงอายุและถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องได้

 

สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครได้ที่  https://forms.gle/P6ckbANYKa8AtS6M8

เอกสารดาวน์โหลด  bit.ly/3uD2lXA

ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร   https://bit.ly/3omwiXV

 

ปิดรับสมัครวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8033-4 (ดารุนันท์)

: