เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Update Integrative Medicine Approach for Health in Current Topic “Next Normal Approach for Elderly”

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565
สำหรับบุคลกรทางการแพทย์ อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติทางคลินิคตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564 และ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ด่วน !! สมัครเข้าร่วมโครงการ Update Integrative Medicine Approach for Health in Current Topic “Next Normal Approach for Elderly”
รับฟังการบรรยาย และฝึกปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 


 อัตราค่าลงทะเบียน 
 บุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป 2,500 บาท ต่อท่าน
 อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิกตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564 และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2,000 บาท ต่อท่าน


 สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
 ผู้เข้าร่วมโครงการครบทั้ง 2 วัน จะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากคณะกรรมการวิชาชีพ
- ได้เรียนรู้วิถีใหม่ของผู้สูงวัยในสถานการณ์ปัจจุบัน
- การสร้างเสริมสมถนะทางกาย ทางจิตด้วยตนเอง
- เรียนรู้ก้าวต่อไปของผู้สูงวัยในสถานการณ์อนาคต
- การเสวนาแนวทางการบูรณาการบริการด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สมุนไพรในชีวิตประจำวัน เพื่อคุณภาพชีวิตใน New normal
- แนวทางการให้บริการด้านสุขภาพด้วยกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน แก่ผู้สูงวัยในสถานการณ์ปัจจุบัน


คุณสมบัติของผู้สมัคร
บุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป 
อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิกตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564 และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


สมัครได้ที่ bit.ly/3KA8Wrn
เอกสารดาวน์โหลด bit.ly/3ucgdXb
ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร https://bit.ly/3CCSJ18


ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8033-4 (ดารุนันท์)


 

 

: