เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป เข้าร่วมโครงการ Physical Therapy Management in POST COVID-19 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้​ จนถึงวันที่​ 10 มิถุนายน​ 2565​

สำหรับนักกายภาพบำบัด บุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิกตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ด่วน!!  สมัครเข้าร่วม รับฟังการบรรยาย วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 

รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

อัตราค่าลงทะเบียน

1. นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป รายละเอียดดังนี้

1.1 ชำระภายในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 อัตรา 1,500 บาท ต่อท่าน

1.2 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป อัตรา 2,000 บาท ต่อท่าน

 2. อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิกตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อัตรา 1,500 บาท ต่อท่าน

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
✔️ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 ต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในผู้ป่วย POST COVID-19

 

สมัครได้ที่  https://forms.gle/dGonZKDCe79hk1QKA

เอกสารดาวน์โหลด  https://bit.ly/3pIHwqu

ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร  https://bit.ly/3HK2nke

 

ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะเต็ม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8033-4 (ดารุนันท์)

 

: