มฟล.ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) ดูงานสถาบันการแพทย์แผนไทย จีน– งานด้านสมุนไพรครบวงจร

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

          วันที่ 20 มกราคม 2565 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 อาคาร พลเอกสำเภา ชูศรี (E4) ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมโครงการที่เกี่ยวข้องทางด้านสวนสมุนไพร และสถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณาจารย์จากสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ บจก.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตร HIDA มอบชุด PPE จำนวน 595 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วย

ประกาศข่าว: