ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดียและการปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ (สำหรับครูมัธยมศึกษา)

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดดำเนินโครงการ การประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดียและการปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ จากมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท

ดังนั้น ศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการ การประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดียและการปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าจะเต็ม

ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft PowerPoint พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Notebook/Laptop เพื่อใช้ในการจัดทำแบบฝึกหัดระหว่างการอบรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8041-4

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

: