ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Corrective Feedback on EFL Student Learning Performance (สำหรับครูมัธยมศึกษา) ผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรมสัมนา อบรมสัมมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดดำเนินโครงการ Corrective Feedback on EFL Student Learning Performance ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ จากมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดังนั้น ศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการ Corrective Feedback on EFL Student Learning Performance ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ shorturl.at/hiGMX ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8041-4

 

: