ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

Categories: บริการวิชาการ

      วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ กราบสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไป

: