โครงการให้ความรู้แรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงรายเพื่อการอยู่อาศัยและทำงานอย่างปลอดภัยในจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการไม่เก็บค่าลงทะเบียน

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ ดำเนินโครงการให้ความรู้แรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงรายเพื่อการอยู่อาศัยและทำงานอย่างปลอดภัยในจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ณ ลานอเนกประสงค์ประจำชุมชนบ้านเด่นห้า อ.เมือง จ.เชียงราย

นำโดย อาจารย์สืบสกุล กิจนุกร อาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคม หัวหน้าโครงการฯ และทีมงานผู้ช่วยวิทยากร Ms. Aye Su Hlaing ให้ความรู้ในหัวข้อ นโยบายของรัฐบาลไทยด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ การดูแลตัวเองและชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นางสาวออมสิน บุญเลิศ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ และผู้ช่วยวิทยากร Mr. Kyaw Thet Oo ให้ความรู้ในหัวข้อ สิทธิของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงราย ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 40 คน

ประกาศข่าว: