นิทรรศการ "เชื่อม รัด มัด ร้อย เรียนรู้ วัฒนธรรม ปกป้อง ธรรมชาติ

Categories: บริการวิชาการ

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้แทนท่านอธิการบดี ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ ที่ให้เกียรติมาเปิดนิทรรศการ "เชื่อม รัด มัด ร้อย เรียนรู้ วัฒนธรรม ปกป้อง ธรรมชาติ" พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน ในโครงการพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน ตามเกณฑ์ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน และเชิญประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ วัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

อัลบั้มภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ "เชื่อม รัด มัด ร้อย เรียนรู้ วัฒนธรรม ปกป้อง ธรรมชาติ"

: